TRADINGCOACHEN – Personligt upplagd coaching för traders

 DU FÅR HJÄLPER ATT:

  • BLI EN BÄTTRE TRADER
  • HANDLA UTAN STRESS
  • FÅ PERSONLIG COACHING
  • FÅ INDIVIDUELLA UTVECKLINGS- OCH HANDLINGSPLANER
  • KVALITETSSÄKRA DIN TRADING

FÖR KONTAKT KLICKA HÄR

TradingCoachen erbjuder dig personlig coaching. Vi träffas då vanligtvis i enskilda möten. Utöver det kan vi också erbjuda gruppvisa tradingkurser med mycket erfarna lärare enligt information till höger.

För att skapa en framgångsrik trading- eller investeringsverksamhet behöver man flera komponenter. Det är analys, strategi, riskhantering, fokus och disciplin. TradingCoachen hjälper dig med utveckla och kvalitetsäkra alla dessa delar så att just du ska bli framgångsrik och nå din fulla potential.

En traders situation påminner också i mångt och mycket om situationen för en elitidrottsman. TradingCoachen har stor erfarenhet av bådadera. Både målprogrammering och mentala träningen för elitidrottande. Och vad som krävs för trading. TradingCoachen hjälper dig att bli en bättre trader.


Det gäller att ha en analysansats som passar ens egen kunskapsnivå, erfarenhet och tradingstrategi.

Vanligtvis så har den tekniska analysen större betydelse desto kortare placeringshorisont man har i sin strategi. Den fundamentala analysen använder man oftast med störst framgång om man en något längre tidshorisont. Är man sedan själv extra kunnig och erfaren på en analysstil så ska man med fördel använda sig av den.

Warren Buffet ska nog till exempel hålla sig till fundamental analysen. Är man däremot en duktig programmerare så kanske man ska överväga att använda datorstyrda analyser och strategier?

Man ska helst ha en strategi som har en statistiskt bevisad lönsamhet. Man måste ha en edge i marknaden.

Strategin måste också vara i samklang med den analysmetod man använder och med ens personlighet och livssituation.

Det finns troligtvis tusentals olika sätt att bli framgångsrik med värdepappershandel. Men det finns antagligen bara ett fåtal sätt som passar just en specifik enskild handlare.

En person som inte har tid eller intresset av att följa marknaden varje minut ska givetvis inte ägna sig åt daytrading. Vanligtvis, det finns många undantag för detta, är daytrading också något som lockar främst yngre personer. Troligen har det med att göra att reaktionshastigheten är som högst i yngre åldrar.

Likadant kan en för långsiktig placeringsstrategi inte vara något för det otålige.

Man måste också undvika både medvetna och omedvetna konflikter i sitt agerande.

Har man till exempel en bergfast tro att aktier måste vara billiga för att man ska köpa dom ska man inte använda sig av trendföljande strategier som bygger på teknisk analys. Då är det bättre att använda sig av långsiktig strategier som bygger på fundamental analys och kanske kombinera det med mean reversion strategier.

Det gäller att man har ett bra riskhanteringssytem som ser till att man säkrar sitt kapital även om oförutsedda saker händer.

En traders verktyg är det egna kapitalet. Det gäller att säkra detta så att man kan vara kvar i marknaden. Även om man har motgångar.

Basen i riskhanteringssytem är money management och stop losser.

Money management är placeringsbegränsningsregler som bestämmer hur stor risk och hur stora positioner man får ta i sin portfölj vid varje givet ögonblick.

Stop losser förutbestämda nivåer då man går ur sin position.

Även i mycket framgångsrika tradingsystem är oftast antal förlustaffärer betydligt större än antalet vinstaffärer. Det gäller dock att se till att förlustaffärerna är små och vinstaffärerna tillräckligt stora i absoluta belopp.

Det gäller att fokusera på rätt saker när man handlar. Det finns ett stort antal psykologiska fällor när det gäller värdepappershandel.

En av dessa är att man fokuserar på att tjäna pengar. Gör man det så är man oftast illa ute. Särskilt illa ute är man om man känner att man måste tjäna pengar. Det blir då lätt att man bara gör affärer för att just tjäna pengar. Inte för att affärsmöjligheten är så attraktiv i sig självt.

Det gäller istället att fokusera på de affärsmöjligheter som har så bra riskreward-förhållanden som möjligt. Riskreward-förhållandena måste vara så bra att man bara inte kan låta bli att göra affären.

Det gäller alltså att ha tillräckligt stora säkerhetsmarginaler för att låna ett uttryck av Warren Buffets läromästare Benjamin Graham. Warren Buffet köper inte en aktie han tycker är värd 100 på kursen 90. Han köper den först om den går ner till 40.

Att ha tillräckligt stora säkerhetsmarginaler gäller även för den som använder sig av teknisk analys.

Överhuvudtaget gäller det att fokusera på en sak i taget och inte vara för splittrad i sitt agerande. För att åstadkomma detta finns det ett antal olika tekniker som vi har med i vårt program.

Det gäller att ha disciplin att följa sina strategier och sina riskhanteringsregler. Detta område ligger nära det om fokusering. Är man fokuserad underlättar det möjligheten till disciplin i sitt agerande.

Utan disciplin så är allt arbete med analys och strategier förutsättningslöst.

Med fokus och disciplin når man istället framgång med både sina analyser och sina strategier.

En sak som i hög grad underlättar disciplinen är att föra trading- eller investerardagbok. Där för man in förutom pris, volym och tid på det man handlat också varför man man tagit positionen.

Vill du eller din organisation ha hjälp med detta så ta kontakt med mig på e-post eller på telefon 073-9570473.

 


Samarbetspartners